Shiban PEVISA-ohjelma 1.1.20-31.12.24

Shiban uusi jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA-ohjelma on nyt hyväksytty rotuyhdistyksessä, rotujärjestössä ja Kennelliitossa. Molemmat tulevat voimaan ensi vuoden alusta.

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan, eivätkä ne pääse runsastumaan. Lisätietoa voit lukea Kennelliiton verkkosivuilta.

Shiban uudessa PEVISA-ohjelmassa on tiukennuksia vanhaan PEVISA-ohjelmaan verrattuna. PEVISA-ohjelmaan kuuluvien tutkimustulosten tulee olla aina voimassa astutushetkellä.

Shiban uusi PEVISA-ohjelma:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä voimassa oleva polvitarkastuslausunto. Tarkastushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kuukautta. Kyynärniveldysplasian raja-arvo on aste 1. Patellaluksaation raja-arvo on aste 2 ja tuloksen 2 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Nartun tulee astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen ja uroksen vähintään 18 kk ikäinen. Koiralla ei saa rekisteröintihetkellä olla yli 25 rekisteröityä pentua Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024.

Uusi jalostuksen tavoiteohjelma on saatavilla yhdistyksen kotisivuilla heti, kun jalostustoimikunta on tehnyt siihen Kennelliiton pyytämät korjaukset.

Jalostustoimikunta päivittää rodun jalostusohjesäännön ja muut jalostukseen liittyvät ohjeet syksyn aikana. Näistä tiedotetaan kattavasti jäsenlehdessä ja kotisivuilla. Jos sinulla on kysyttävää aiheesta, voit olla suoraan yhteydessä jalostustoimikuntaan.