Yhdistys tiedottaa

Rotukerhosta rotuyhdistykseksi

Suomen Kennelliitto uudisti sääntöjään ja uudet säännöt tulivat voimaan vuoden 2020 alusta. Säännöissä on uudistettu aiempaa kolmijakoa, joka oli rotujärjestö, rotua harrastava yhdistys ja rotuyhdistys.

Kennelliiton jäsenyhdistyksiä ovat:

  • kennelpiirit
  • rotujärjestöt
  • rotuyhdistykset (ent. rotua harrastavat yhdistykset)
  • rotukerhot (ent. yhdistykset)
  • harrastusyhdistykset (ent. kennelyhdistykset)
  • lajiliitot

Suomen Shiba ry:n vuosikokous päätti syksyllä 2020, että yhdistys anoo muutosta rotukerhosta rotuyhdistykseksi. Kennelliitto on keväällä 2021 myöntänyt yhdistykselle rotuyhdistyksen aseman. Suomen Shiba ry:n rotujärjestö on Suomen seurakoirayhdistys, jonka kautta Suomen Shiba ry on myös Kennelliiton jäsen. Jäsenyhdistysten roolit on määritelty Kennelliiton säännöissä, joissa todetaan rotuyhdistyksista ja rotukerhoista seuraavaa:

Kennelliiton säännöt, kohta 8 Yhdistysjäsenet

Uuden aseman myötä voimme esimerkiksi halutessamme järjestää itse rodun erikoisnäyttelyn.

Julkilausuma

JULKILAUSUMA

Tämä laatimamme julkilausuma liittyy Suomen Shiba ry:n ja Dahlia Eklundin tuomioistuinsovittelussa 2.6.2021 tehtyyn ja Helsingin käräjäoikeuden vahvistamaan sovintoon.

Suomen Shiba ry toteaa Dahlia Eklundin kesällä 2020 yhdistyksen jalostustoimikunnan ylläpitämältä kasvattaja listaIta poistamisen tapahtuneen puutteellisin perustein ja menettelytavoin. Osapuolet ovat sopineet asian ja Suomen Shiba ry pahoittelee tapahtunutta ja esittää anteeksipyynnön Dahlia Eklundille.

Yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi Suomen Shiba ry sitoutuu jatkossa arvioimaan yhdistyksen toimintamalleja kriittisesti ja tarvittaessa kehittämään näitä yhdistyslain ja yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisen kohtelun noudattamisen takaamiseksi.

Helsingissä 2.6.2021
Suomen Shiba ry