Yhdistys tiedottaa

Rotukerhosta rotuyhdistykseksi

Suomen Kennelliitto uudisti sääntöjään ja uudet säännöt tulivat voimaan vuoden 2020 alusta. Säännöissä on uudistettu aiempaa kolmijakoa, joka oli rotujärjestö, rotua harrastava yhdistys ja rotuyhdistys.

Kennelliiton jäsenyhdistyksiä ovat:

  • kennelpiirit
  • rotujärjestöt
  • rotuyhdistykset (ent. rotua harrastavat yhdistykset)
  • rotukerhot (ent. yhdistykset)
  • harrastusyhdistykset (ent. kennelyhdistykset)
  • lajiliitot

Suomen Shiba ry:n vuosikokous päätti syksyllä 2020, että yhdistys anoo muutosta rotukerhosta rotuyhdistykseksi. Kennelliitto on keväällä 2021 myöntänyt yhdistykselle rotuyhdistyksen aseman. Suomen Shiba ry:n rotujärjestö on Suomen seurakoirayhdistys, jonka kautta Suomen Shiba ry on myös Kennelliiton jäsen. Jäsenyhdistysten roolit on määritelty Kennelliiton säännöissä, joissa todetaan rotuyhdistyksista ja rotukerhoista seuraavaa:

Kennelliiton säännöt, kohta 8 Yhdistysjäsenet

Uuden aseman myötä voimme esimerkiksi halutessamme järjestää itse rodun erikoisnäyttelyn.