SmartDOG testipäivä shiboille

SmartDOG-testipäivä shiboille järjestetään lauantaina 8.9. koirakoulu Vainuvoiman tiloissa (Purokatu 3, Raisio). Ilmoittaudu mukaan 27.8. mennessä osoitteeseen janette.96@hotmail.com. Testipäivään mahtuu 8 koiraa. Testi maksetaan käteisellä tai kortilla paikan päällä testin jälkeen.

Testivaihtoedot: ELEET 82€, MUISTI 68€ ja ONGELMA 62€. Kaikki testit ovat koiralle hauskoja ruoan etsintäpelejä, eikä koiralta vaadita koulutusta tai tottelevaisuutta. Koiralta vaaditaan ainoastaan halukkuutta syödä makupaloja testitilanteessa. Testistä ei tarvitse maksaa, jos koira ei motivoidu syömään testin aikana. Testipäivään voit valita yhden kolmesta osa-alueesta. Mukaan mahtuu myös muita kuin shiboja! Testaajana toimii Elisa Reunanen.

SmartDOG ELEET

Tämän testin avulla selvitetään miten hyvin koira ymmärtää ihmisen elekieltä. SmartDOG ELEET osuudessa käytettäviä menetelmiä on käytetty useissa koiran kognitiivisten ominaisuuksien tutkimuksissa, ja ne ovat koiralle hauskoja pelejä. Eleiden ymmärrystä mitataan nk. ”Object choice” tehtävissä, joissa koira valitsee ruoan sijainnin ihmisen vihjeiden perusteella.

Olet ehkä jo huomannut, että koirasi osaa lukea sinun eleitäsi kohtuullisen hyvin, ja keskimäärin koiranpennut osaavat lukea ihmisen eleitä jo 6 viikkoisesta pennusta lähtien. Tämä ominaisuus vaihtelee kuitenkin koirien välillä ja myös rotujen välillä paljon, ja osalle koirista eleiden lukeminen ei ole yhtä helppoa. Paitsi eleiden lukukykyä, testi mittaa myös koiran keskittymiskykyä – mikäli koira ei jaksa keskittyä ihmisen vihjeisiin se tekee myös virheitä. Koiran aktiivisuutta seurataan koko testin ajan kiihtyvyysmittarin avulla, ja keskittymiskyky ELEET osiossa yhdessä koiran aktiivisuuden ja itsehillinnän kanssa kertoo paljon koiran kyvystä keskittyä tehtäviin.

Käytämme valtavasti omia eleitämme koiraa ohjatessa, yleensä olettaen, että kaikki koirat ovat siinä yhtä erinomaisia. Eleitä käytetään paitsi arkielämässä, mutta erityisesti koiraa ohjatessa esim. agilityssä, etsintätehtävissä, metsästyskokeissa jne. Tieto koirasi eleiden lukukyvystä hyödyllinen koulutusta suunniteltaessa ja etenkin ongelmia kohdatessa

Hinta sisältää:
Koiran testauksen, kesto noin 35-45 min
Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kognitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja erirotuisiin
Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)

SmartDOG MUISTI

MUISTI osiossa testataan kolmenlaista eri asiaa – koiran muistin kestoa, koiran loogista päättelykykyä sekä sitä luottaako koira omaan päättelykykyyn vaiko ohjaajan vihjeeseen. Muistin kestoa mitataan siten että koira joutuu palauttamaan mieleensä palkkion sijainnin pienen viiveen jälkeen. Looginen päättelykyky on testin vaikein osio – vain harva koira ymmärtää testin idean, mutta sen toteaminen on myös testaajalle joka kerta yhtä innostavaa! Viimeisessä osa-alueessa paljastuu, käyttääkö koira omaa järkeilyään, vai luottaako se sokeasti ohjaajaansa. Tämän testialueen testit tarjoavat hyödyllistä tietoa useasta eri osa-alueesta.

Muistin kesto vaihtelee koirilla paljon, ja tällä testillä pystyt vertaamaan millainen oman koirasi muisti on muihin verrattuna. Looginen päättelykyky testin avulla saat oikeasti tietää, omiten vaikeita ongelmia se osaakaan ratkaista – saatat joutua korjaamaan treenejäsi ehkä hieman haastavimmiksi. Viimeisen osa-alueen testi paljastaa miten koira käyttäytyy ristiriitatilanteessa ohjauksesi alla, ja vaikka molemmat vaihtoehdot ovat sinun kannaltasi hyviä, on silti hyvä tiedostaa, mikäli koira luottaa enemmän ihmisen vihjeisiin kuin omaan päättelykykyynsä.

Hinta sisältää:
Koiran testauksen, kesto noin 30-40 min
Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kognitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja erirotuisiin
Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)

SmartDOG ONGELMA

ONGELMA osiossa tutkitaan koiran ongelmanratkaisukykyä, sen tapaa ratkaista ongelma, sekä itsehillintää yhteensä kolmen lyhyen testin avulla. Ongelmanratkaisu-osiossa katsotaan koiran kykyä ratkaista spatiaalinen ongelma, sekä tapaa miten ongelma ratkaistaan – itsenäisesti vaiko ohjaajan avulla. Koiran erityispiirteenä suteen verrattuna on sen luottamus ja erityinen suhde ihmiseen, ongelmatilanteessa koira usein katsoo ihmiseen odottaen apua, kun taas susi pyrkii itse ratkaisemaan ongelman. Sekä itsenäinen että ohjaajaan tukeutuva ongelmanratkaisu ovat koiralla hyviä ominaisuuksia. Lähinnä koulutustarkoituksesta riippuu, kumpi tapa on ohjaajan mielestä parempi. Rotujen välillä on havaittu jonkin verran eroja ongelmanratkaisutavassa, myös koiran persoonallisuus sekä koulutus vaikuttaa tähän.

Koirasi ongelmanratkaisun sinnikkyydessä on myös eroja; toiset koirat luovuttavat heti huomatessaan ettei ratkaisu onnistu ensimmäisellä kerralla, kun taas toiset jaksavat yrittää sinnikkäästi ongelman ratkaisua. Itsehillintä on ominaisuus, johon koulutus vaikuttaa yllättävän vähän. Itsehillintä on tärkeä ominaisuus luonnossa elävälle eläimelle ja se on myös osittain periytyvä ominaisuus. Itsehillintä on koiralle ja myös omistajalle tärkeä ominaisuus – koira, joka on hyvin impulsiivinen saattaa olla haastavampi koulutettava kuin koira, jolla on hyvä impulssikontrolli ja itsehillintä.

Uutena testipakettiin on lisätty sosiaalisen mallioppimisen testi, joka mittaa myös oppimisen nopeutta.

Hinta sisältää:
Koiran testauksen, kesto noin 25 min
Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kognitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja erirotuisiin
Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)