Jalostustarkastukset

Kennelliiton virallisten jalostustarkastusten tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran ulkomuodosta ja käyttäytymisestä. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa myös vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin. Ulkomuodon jalostustarkastuksessa koiran rakenne arvioidaan yksityiskohtaisesti. Jalostustarkastus pohjautuu rotumääritelmään, jalostuksen tavoiteohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin sekä rotukohtaisiin ohjeisiin.

Ulkomuodon jalostustarkastuksen voi suorittaa rotujärjestön nimeämä rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin, tai kaksi rotujärjestön nimeämää muuta ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä. 

Jalostustarkastuksen tulos on suoritettu, hylätty tai keskeytetty. 

  • Jalostustarkastus suoritettu: Koirassa ei ole havaittu rotumääritelmään verraten hylkääviä virheitä tai puutteita ja koiran arvioidut ominaisuudet vastaavat jalostustavoitteita. Koiralla voi kuitenkin olla jalostuksellisesti merkityksettömiä tai vähämerkityksellisiä puutteita. Koiralla voi olla myös jalostuksessa huomioitavia selkeitä yksittäisiä virheitä tai puutteita, jotka ovat kokonaisuuden tai jalostuksen kannalta merkityksellisiä. Virheet eivät kuitenkaan saa olla sellaisia, jotka heikentävät koiran hyvinvointia tai elämänlaatua.
  • Jalostustarkastus hylätty: Koira on selvästi ei-rodunomainen. Koirassa on yksi tai useampi sellainen rotumääritelmän vastainen tai muu vakava virhe, joka haittaa koiran terveyttä tai yleistä hyvinvointia ja jolla on jalostuksellista merkitystä.
  • Jalostustarkastus keskeytetty: Koiraa ei voi arvioida kaikkien ominaisuuksiensa osalta tai koiran jalostustarkastus on jouduttu keskeyttämään muusta syystä.

Shiban ihanneprofiili

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt Suomen Shiba ry:n ehdotuksen shiban viralliseksi ihanneprofiiliksi ulkomuodon jalostustarkastukseen.

Ihanneprofiili on laadittu shiban FCI-rotumääritelmän sekä rodun alkuperämaan Japanin oman rotumääritelmän perusteella. Voit ladata ihanneprofiilin tästä:

Ulkomuodon jalostustarkastusten tulokset

Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuneet shibat:

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Shiballa ei ole vielä käyttäytymisen jalostustarkastuksen ihanneprofiilia.