Tietoa kasvatta­jille

Täältä löydät kasvattajille tarkoitettuja hyödyllisiä ohjeita, kun haluat hakea kennelnimeä tai suunnittelet pentuetta. Löydät myös ohjeen poikkeusluvan hakemiseen. Jos haluat jalostustoimikunnalta jalostussuosituksia (esimerkiksi urossuosituksia nartullesi), voit tehdä toimikunnalle luottamuksellisen jalostuskyselyn.

Jos haluat mukaan yhdistyksen kasvattajalistalle, täytyä hakemus tästä.

Pentuejäsenet

Ohjeet pentuejäsenten ilmoittamiseen löydät täältä.

Pentuelomake

Jalostustoimikunta toivoo, että jokaisesta syntyneestä pentueesta täytettäisiin pentuelomake, jotta saamme kerättyä mahdollisimman paljon tietoa astutukseen, synnytykseen ja pentuihin liittyen. Lomakkeen voi täyttää myös jo aiemmin syntyneistä pentueista, pentueen ei siis tarvitse olla juuri syntynyt. Lomake on erittäin nopea täyttää, siinä kysytään mm. astutuksen ja synnytyksen ajankohtaa, pentujen sukupuolijakaumaa sekä mahdollisia ongelmia, lääkityksiä ja komplikaatioita. Tiedot tilastoidaan, eikä niitä julkaista sellaisenaan missään. Pääset lomakkeeseen tästä.

Kennelnimianomus

Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi kennelnimi. Kennelnimi voidaan myöntää enintään kolmelle henkilölle yhdessä. Kennelnimet myöntää Kennelliitto, mutta hakemukset käsittelee myös rotuyhdistys ja -järjestö, jotka voivat antaa joko myönteisen tai kielteisen lausunnon.

FCI:n hyväksymä kennelnimi ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä tai sähköisesti. Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä kasvattajan aikaisemmille, jo rekisteröidyille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kennelnimen haltijaksi.

Jotta kennelnimi voidaan myöntää, täytyy hakijan täyttää seuraavat saantiehdot:

 • hakija on täyttänyt 18 vuotta
 • hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa
 • hakija on sopiva kennelnimen haltijaksi
 • hakija on Kennelliiton jäsen ja jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaation kuuluvassa yhdistyksessä, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua
 • hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin
 • hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus

Kennelnimen hakeminen on maksullista. Kennelnimianomuksen voi täyttää joko sähköisessä muodossa (OmaKoira-palvelussa) tai kirjallisessa muodossa. Kirjallisesti täytettävän lomakkeen voi ladata Kennelliiton sivuilta.

Jalostuskyselyt

Onko narttu virallisesti terveystutkittu (polvet, lonkat, silmät, kyynärnivelet), tutkimustulokset kunnossa ja edelleen voimassa? Onko nartulla tulos näyttelystä? Onko nartun luonne sellainen, että samanluonteiset pennut olisivat ilo tuleville omistajilleen?

Jos nämä asiat ovat kunnossa, voit edetä pentuesuunnitelmissa seuraavaan vaiheeseen: Tutustu Kennelliiton jalostukseen ja kasvatukseen liittyviin ohjeisiin ja jalostustietokantaan. Tutustu myös koiran kauppaan, sijoitukseen, astutukseen ja jalostusoikeuteen liittyviin sopimuksiin. Ota yhteyttä narttusi kasvattajaan, hän todennäköisimmin tuntee koirasi suvun ja osaa auttaa sopivan uroksen valitsemisessa. Mikäli mahdollista, tutustu potentiaalisiin uroksiin jo ennen astutusajankohtaa.

 • Jalostuskysely osoitetaan Suomen Shiba ry:n jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin, vähintään kaksi (2) kuukautta ennen odotettua juoksua.
 • Kysely tehdään sähköpostitse ja sen tekee suunnitellun pentueen kasvattaja (nartun omistaja).
 • Kerro tiedot yhdistelmästä ja suvuista. Voit myös liittää linkit suoraan koirien tietoihin KoiraNettiin.
 • Esitä kyselyssä vähintään yksi urosvaihtoehto, mielellään useampiakin jo siitäkin syystä, että aina eivät uroksen ja nartun omistajien aikataulut osu yksiin.
 • Voit myös pyytää urosehdotuksia omalle nartullesi, jos sinulla ei itselläsi ole tiedossa sopivia uroksia.
 • Liitä mukaan kuva nartusta ja kerro oma näkemyksesi nartun rakenteen hyvistä ja huonoista puolista.
 • Kerro myös toiveistasi uroksen suhteen (luonne, suvun terveys, rakenne, väri ym.)
 • Lähetä kysely osoitteeseen shibajtk(at)gmail.com

Toimikunta lähettää kasvattajalle vastauksen mahdollisimman pian, kokoonnuttuaan ja käsiteltyään kyselyn. Jalostuskysely on maksuton. Jalostuskyselyt käsitellään aina luottamuksellisesti.

Poikkeusluvan anominen

Poikkeuslupaa voi anoa kun:

 • yhdistelmä ei täytä rotukohtaisen PEVISA-ohjelman vaatimuksia
 • tuleva pentue olisi nartun kuudes pentue
 • narttu halutaan astuttaa tiheämmin kuin Koirarekisteriohjeessa sallitaan
 • haluaa risteyttää rotumuunnoksia tai lähisukuisia rotuja (osalla roduista risteyttäminen ei vaadi poikkeusluvan anomista, voit tarkistaa tilanteen rotukohtaisista erityisehdoista)

Poikkeusluvan käsittely rotujärjestössä ja Kennelliitossa voi viedä runsaasti aikaa, joten tee anomus hyvissä ajoin, vähintään 3 kk ennen suunniteltua astutusta. Astutukseen voi ryhtyä vasta luvan myöntämisen jälkeen. Anomus jätetään ensin Suomen Shiba ry:lle, joka lausunnossaan joko puoltaa anomusta tai ei. Jos yhdistys ei puolla hakemusta, kielteinen lausunto pitää perustella.

PEVISA-ohjelmiin ja risteytyksiin liittyvissä anomuksissa tulee yhdistyksen (ja rotujärjestön) huomioida erityisesti se, täyttyvätkö rodun jalostuksen tavoiteohjelman mukaiset terveyteen liittyvät suositukset.

Yhdistyksen kannanoton jälkeen anomus menee SSKY:lle, joka on shibojen rotujärjestö. Anomuksen liitteenä on rotuyhdistyksen lausunto, eli pöytäkirja tai sen ote, josta ilmenee hallituksen päätös. SSKY ilmoittaa kantansa anomukseen, minkä jälkeen se lähtee käsiteltäväksi Kennelliiton jalostustieteellisen toimikuntaan. Toimikunnan seuraavaan kokoontumiseen voi mennä aikaa, (esim. kesätauon vuoksi), joten muista olla itse ajoissa liikkeellä!

Anomus tehdään lomakkeella, joka löytyy osoitteesta: http://www.suomenseurakoirayhdistys.fi/yhdistys/jalostus