Harrastussarjojen säännöt


Yleiset säännöt:

 1. Kaikissa sarjoissa ainakin yhden koiran omistajista on oltava Suomessa asuva Suomen shiba ry:n jäsen.
 2. Koiran voi ilmoittaa kaikkiin niihin sarjoihin, joihin oikeuttavia tuloksia se on vuoden aikana saavuttanut.
 3. Vuoden shibat -kilpailun sääntöjä voidaan muuttaa jäsenistön niin vaatiessa, tai mikäli yleiset näyttely-/kilpailu- tai koesäännöt muuttuvat ratkaisevasti niin, että hallitus käsittelee asian ja hyväksyy muutosesityksen.

Toko, rally-toko, agility, koiratanssi ja nosework

Harrastussarjojen pistelaskussa huomioidaan kussakin lajissa koirakon viisi (5) parasta tulosta kyseisenä vuonna. Jos haluttu tulos ei näy vielä Koiranetissä, voidaan tulos varmentaa linkillä/kuvalla KITU (agility) tai VIRKKU (toko, rally-toko, koiratanssi) -palveluista tai kuvalla kisakirjasta, jos tulos ei näy vielä sähköisissä järjestelmissä.

Mikäli kahdella kilpailijalla on sama tulos, voittaa se koira, jolla on tulos ylemmästä luokasta. Ellei tämä vielä ratkaise paremmuutta, katsotaan paremmuus pisteistä (jos sama koe/kilpailu, että pisteet ovat keskenään vertailukelpoisia).

Toko

Koiran kisakohtaiset pisteet saadaan summaamalla tulosta vastaava pistemäärä taulukosta mahdollisiin lisäpisteisiin.

Pisteet  Tulos 
1    
2ALO3   
3    
4ALO2AVO3  
5    
6ALO1AVO2VOI3 
7    
8 AVO1VOI2EVL3
9    
10  VOI1EVL2
11    
12   EVL1

Lisäpisteet:

 • vuoden aikana saavutettu toko-valionarvo tai piirimestaruus: 50p.
 • koulutustunnukseen oikeuttava tulos: 5p.
 • KP/TP: 4p.
 • Luokkavoitto: 4p.
 • Luokkansa 2.: 3p.
 • Luokkansa 3.: 2p.
 • Osalistuminen viralliseen kilpailuun ilman tulosta: 1p.

Rally-toko

Pisteytys menee saavutettujen tulosten mukaan seuraavasti:

TULOSALOAVOVOIMES
100-90p7p9p11p13p
89-80p5p7p9p11p
79-70p3p5p7p9p

Lisäpisteet:

 • vuoden aikana saavutettu rally-toko-valionarvo: 50p.
 • koulutustunnukseen oikeuttava tulos: 5p.
 • TP: 2p.
 • 100p suoritus: 1p.
 • Luokkavoitto: 4p.
 • Luokkansa 2.: 3p.
 • Luokkansa 3.: 2p.
 • Osallistuminen viralliseen kilpailuun ilman tulosta: 1p.

Agility

Valitse viisi virallisista kisoista saatua tulosta (voi olla sekä agility- että hyppyradoilta) ja laske pisteet seuraavan taulukon sekä mahdollisten lisäpisteiden mukaan. Jos hyväksyttyjä tuloksia ei ole viittä kappaletta, voi ilmoittaa myös hylätyn tuloksen yhdellä pisteellä.

Luokka / tulos00,1–55,1-
1321,5
2543
3765

Lisäpisteet:

 • Luokkavoitto: 3p
 • Luokkansa 2.: 2p
 • Luokkansa 3.: 1p
 • LUVA (Luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos): 3p
 • OIVA (oikeus vaihtaa luokkaa) PAVA: 4p
 • SERT: 10p
 • Vuoden aikana saavutettu agility- tai hyppyvalionarvo/yksilöpiirinmestaruus: 50p
 • Osallistuminen viralliseen kilpailuun ilman tulosta: 1p.

Koiratanssi

Valitse viisi (5) virallisista kisoista saatua tulosta, jotka voivat olla sekä HTM- että Freestyle-luokista. Pisteet lasketaan seuraavasti:

Kokeesta saatu pistemäärä + luokkapisteet + lisäpisteet

 • Kokeesta saatu pistemäärä (0-30p)

Luokkapisteet:

 • ALO-luokasta 0 p
 • AVO-luokasta 3 p
 • VOI-luokasta 6 p.

Lisäpisteitä tulee seuraavasti:

 • Osallistuminen ilman tulosta: 5p (tällöin ei tule luokkakohtaisia lisäpisteitä)
 • KM (kunniamaininta): 3p
 • Luokkavoitto: 3p
 • Luokkansa 2.: 2p
 • Luokkansa 3.: 1p
 • Koiratanssivalion arvo: 100p.

Nosework

 • Luokkanousuun oikeuttava tulos 1-luokassa: 4p
 • Luokkanousuun oikeuttava tulos 2-luokassa: 6p
 • 100p tulos 3-luokassa: 8p
 • 1. sija kokeessa: 3p
 • 2. sija kokeessa: 2p
 • 3. sija kokeessa: 1p
 • Osallistuminen kokeeseen: 1p.