Jalostustoiminta pilotoi gonioskopia-avustusta

Shiboilla maailmalla ja Suomessakin tiedetään tavattavan silmänpainetautia eli glaukoomaa. Joidenkin lähteiden mukaan glaukooma olisi Japanissa shiboilla jopa melko yleinen. Silmän kammiokulman tähystyksessä eli gonioskopiassa arvioidaan kammiokulman rakennetta. Gonioskopian perusteella voidaan karkeasti arvioida, onko koiralla alttius sairastua glaukoomaan. Gonioskopia voidaan tehdä osana virallista silmätarkastusta tai erillisenä lisätutkimuksena. Perinnöllistä (primaaria) glaukoomaa sairastavalla koiralla silmän sarveiskalvon ja värikalvon kulmaus on rakenteeltaan usein poikkeava. Virallisen silmätutkimuksen yhteydessä gonioskopia kustantaa noin 70-90 euroa. Gonioskopia-tutkimuksia suorittavat eläinlääkärit löytyvät Suomen kennelliiton verkkosivuilta.

Suomen Shiba ry järjestää pilotin eli kokeilun, jonka aikana se jakaa seuraavin säännöin yhteensä 600 euroa avustusta shibojen gonioskopia-tutkimuksiin:

  • Avustus on suuruudeltaan 30 euroa per koira.
  • Avustusta tulee hakea sähköpostitse tutkimustulosta ja maksukuittia vastaan 2 kuukauden sisällä siitä, kun koira on käynyt tutkimuksessa. Tutkimuksen tulee olla virallinen eli tulla näkyviin Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ja avustuksen hakijan tulee antaa yhdistykselle lupa tutkimustuloksen julkaisemiseen nettisivuilla ja lehdessä. 
  • Tutkitun koiran omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen. Sama jäsen voi hakea tukea maksimissaan kahden omistamansa koiran tutkimuksiin.
  • Tutkitun koiran tulee olla iältään tutkimushetkellä vähintään 2-vuotias.
  • Avustusta myönnetään 1.1.2023 alkaen vuoden 2023 tehtyihin gonioskopia-tutkimuksiin niin kauan kuin 600 euron kokonaisbudjetissa on varaa. Yhdistys tiedottaa Facebookissa, kun tukea on jäljellä enää 4-5 koiralle. Summa jaetaan lopulta niin, että ensimmäisenä tukea hakeneet sen saavat.

Hae avustusta lähettämällä jalostustoimikunnalle sähköpostia osoitteeseen shibajtk@gmail.com.

Kerro viestissä:

1. Tutkitun koiran virallinen nimi ja rekisterinumero

2. Gonioskopia-tutkimuksen ajankohta ja tutkimuksen tulos

3. Tutkitun koiran omistajan (yhdistyksen jäsenen) nimi

4. Tilinumero, johon avustuksen voi maksaa

5. Lisää liitteeksi kuva tutkimuksen maksukuitista.

Pilotin tavoitteena on kannustaa shiboja goniskopia-tutkimuksiin, lisätä tietoa glaukoomasta ja testata, miten terveystutkimusavustus toimintatapana luonnistuu.