Yhdistyksen syyskokous ja PEVISA-keskustelutilaisuus

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestettiin sunnuntaina 29. lokakuuta Iittalan Shellin tiloissa. Paikan päällä oli 30 osallistujaa ja kokousta pystyi seuraamaan etäyhteydellä. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen ja jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle 2024, tulo- ja menoarvio vuodelle 2024 sekä tehtiin henkilövalinnat seuraavalle toimikaudelle. 

Henkilövalinnat

Kokouksessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Katri Marttila ja jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Leene Torri (molempien toimintakausi 1.1.2024-31.12.2025). Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Laura Yltävä-Luntta, Jenni Jouppila ja Ella Räsänen. Jalostustoimikunnan jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Erja Lajunen, Saana Kokko ja Tiina Kolu (kaikkien toimintakausi 1.1.2024-31.12.2025). Onnittelut valituille! 

Rahastonhoitajana jatkaa Jaana Järvinen ja toiminnantarkastajaksi valittiin Päivi Järvinen sekä varatoiminnantarkastajaksi Anna-Kaisa Ahola. 

Gonioskopiatutkimuspilotin jatko

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin gonioskopiatutkimuspilotin jatkumista vuodelle 2024 ja päätettiin, että pilottia jatketaan vuodelle 2024 samoilla ehdoilla kuin vuonna 2023, ja siihen varataan vuoden 2023 päätteeksi jäljellä oleva rahasumma. Gonioskopiatutkimuspilottiin oli varattu 600 € vuodelle 2023 ja lokakuuhun mennessä yksi shiba oli hakenut tukea (yhden tuen arvo on 30 €).

Kokouksen päätyttyä alkoi PEVISA-keskustelutilaisuus, jossa aluksi käytiin läpi shibojen tämänhetkisiä terveystilastoja ja kerrottiin mikä on PEVISA (rotukohtainen perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma) sekä millaisia ajatuksia Suomen shiba ry:n jalostustoimikunnalla on tulevaan PEVISA-ohjelman päivitykseen liittyen. PEVISA-ohjelma uusitaan neljän vuoden välein ja vuoden 2024 aikana yhdistyksen täytyy uusia PEVISA-ohjelman ehdot ajalle 1.1.2025-31.12.2029.

PEVISA-keskustelutilaisuus

Keskustelutilaisuuden aikana tuli puheeksi se, että PEVISA-ohjelman ehtoja sekä raja-arvoja mietittäessä ja niistä äänestettäessä on hyvä pohtia asiaa monelta kantilta. Raja-arvoja ei kannata asettaa liian tiukaksi, ettei shibojen geenipooli kavene liikaa. Keskustelussa nousi esiin huoli siitä, että Kennelliitto rekisteröi myös pentueet, joiden vanhemmat eivät täytä PEVISA-ohjelman ehtoja ja tällöin kasvattaja maksaa vain korotetun rekisteröintimaksun. PEVISA-ohjelman ehdot ja raja-arvot vaikuttavat siis eniten niihin kasvattajiin, jotka haluavat toimia vastuullisesti ja ehtoja noudattaen.

Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille! Liitteenä kokouksen pöytäkirja, toimintasuunnitelmat, tulo- ja menoarvio vuodelle 2024.